Jag/vi vill bli medlem i Föreningen Glasbruksmuseets Vänner

Från 1 januari 2010 drivs Glasbruksmuseet av föreningen Glasbruksmuseets vänner.

Föreningen, som bildades 3 december 2009, har till ändamål att:

• driva och utveckla ett arbetslivsmuseum
• vårda och visa museets samlingar
• dokumentera historien
• samverka med föreningar, företag och institutioner.

Bli medlem och stöd museets verksamhet!

Alla personer, familjer, företag och institutioner, som är intresserade av att stödja föreningens ändamål kan erhålla medlemskap i föreningen. Årsavgiften är 100 kr för enskild, 150 kr för familj, 300 kr för förening och 500 kr för företag och institutioner. Enklast anmäler du dig nedan så skickar vi ytterligare information samt inbetalningskort.

Glasbruksmuseets Vänner
Kvarnvägen 6
445 57  SURTE

Telefon 072-73 19 192, 0303-24 04 90
E-post: info@glasbruksmuseet.se

Namn

E-post

Förening/företag

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Enskild medlem, familj, förening, företag/institution

Meddelande